Refactor fxjs_v8 and add embeddertests for it.
[pdfium.git] / fpdfsdk / src / javascript / app.cpp
index af32965..a679451 100644 (file)
 #include "../../include/javascript/JS_Runtime.h"
 #include "../../include/javascript/Document.h"
 
-
-static v8::Isolate* GetIsolate(IFXJS_Context* cc)
-{
-       CJS_Context* pContext = (CJS_Context *)cc;
-       ASSERT(pContext != NULL);
-
-       CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
-       ASSERT(pRuntime != NULL);
-
-       return pRuntime->GetIsolate();
+static v8::Isolate* GetIsolate(IFXJS_Context* cc) {
+  CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
+  CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
+  return pRuntime->GetIsolate();
 }
 
-/* ---------------------------- TimerObj ---------------------------- */
-
 BEGIN_JS_STATIC_CONST(CJS_TimerObj)
 END_JS_STATIC_CONST()
 
@@ -43,853 +35,826 @@ END_JS_STATIC_METHOD()
 IMPLEMENT_JS_CLASS(CJS_TimerObj, TimerObj)
 
 TimerObj::TimerObj(CJS_Object* pJSObject)
-: CJS_EmbedObj(pJSObject),
-m_pTimer(NULL)
-{
+    : CJS_EmbedObj(pJSObject), m_pTimer(NULL) {}
 
-}
-
-TimerObj::~TimerObj()
-{
-}
+TimerObj::~TimerObj() {}
 
-void TimerObj::SetTimer(CJS_Timer* pTimer)
-{
-       m_pTimer = pTimer;
+void TimerObj::SetTimer(CJS_Timer* pTimer) {
+  m_pTimer = pTimer;
 }
 
-CJS_Timer* TimerObj::GetTimer() const
-{
-       return m_pTimer;
+CJS_Timer* TimerObj::GetTimer() const {
+  return m_pTimer;
 }
 
-#define JS_STR_VIEWERTYPE_READER               L"Reader"
-#define JS_STR_VIEWERTYPE_STANDARD             L"Exchange"
-#define JS_STR_VIEWERVARIATION                 L"Full"
-#define JS_STR_PLATFORM                                        L"WIN"
-#define JS_STR_LANGUANGE                               L"ENU"
-#define JS_STR_VIEWERVERSION                   8
-#define JS_NUM_FORMSVERSION                            7
-
-#define JS_FILEPATH_MAXLEN                             2000
-
-/* ---------------------------- app ---------------------------- */
+#define JS_STR_VIEWERTYPE L"pdfium"
+#define JS_STR_VIEWERVARIATION L"Full"
+#define JS_STR_PLATFORM L"WIN"
+#define JS_STR_LANGUANGE L"ENU"
+#define JS_NUM_VIEWERVERSION 8
+#define JS_NUM_FORMSVERSION 7
 
 BEGIN_JS_STATIC_CONST(CJS_App)
 END_JS_STATIC_CONST()
 
 BEGIN_JS_STATIC_PROP(CJS_App)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(activeDocs)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(calculate)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(formsVersion)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(fs)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(fullscreen)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(language)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(media)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(platform)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(runtimeHighlight)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(viewerType)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(viewerVariation)
-       JS_STATIC_PROP_ENTRY(viewerVersion)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(activeDocs)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(calculate)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(formsVersion)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(fs)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(fullscreen)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(language)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(media)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(platform)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(runtimeHighlight)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(viewerType)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(viewerVariation)
+JS_STATIC_PROP_ENTRY(viewerVersion)
 END_JS_STATIC_PROP()
 
 BEGIN_JS_STATIC_METHOD(CJS_App)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(alert)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(beep)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(browseForDoc)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(clearInterval)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(clearTimeOut)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(execDialog)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(execMenuItem)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(findComponent)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(goBack)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(goForward)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(launchURL)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(mailMsg)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(newFDF)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(newDoc)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(openDoc)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(openFDF)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(popUpMenuEx)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(popUpMenu)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(response)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(setInterval)
-       JS_STATIC_METHOD_ENTRY(setTimeOut)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(alert)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(beep)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(browseForDoc)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(clearInterval)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(clearTimeOut)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(execDialog)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(execMenuItem)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(findComponent)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(goBack)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(goForward)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(launchURL)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(mailMsg)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(newFDF)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(newDoc)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(openDoc)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(openFDF)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(popUpMenuEx)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(popUpMenu)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(response)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(setInterval)
+JS_STATIC_METHOD_ENTRY(setTimeOut)
 END_JS_STATIC_METHOD()
 
-IMPLEMENT_JS_CLASS(CJS_App,app)
-
-app::app(CJS_Object * pJSObject)
-   : CJS_EmbedObj(pJSObject),
-     m_bCalculate(true),
-     m_bRuntimeHighLight(false)
-{
-}
-
-app::~app(void)
-{
-       for (int i=0,sz=m_aTimer.GetSize(); i<sz; i++)
-               delete m_aTimer[i];
+IMPLEMENT_JS_CLASS(CJS_App, app)
+
+app::app(CJS_Object* pJSObject)
+    : CJS_EmbedObj(pJSObject), m_bCalculate(true), m_bRuntimeHighLight(false) {}
+
+app::~app() {
+  for (int i = 0, sz = m_aTimer.GetSize(); i < sz; i++)
+    delete m_aTimer[i];
+
+  m_aTimer.RemoveAll();
+}
+
+FX_BOOL app::activeDocs(IFXJS_Context* cc,
+                        CJS_PropValue& vp,
+                        CFX_WideString& sError) {
+  if (!vp.IsGetting())
+    return FALSE;
+
+  CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
+  CPDFDoc_Environment* pApp = pContext->GetReaderApp();
+  CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
+  CPDFSDK_Document* pCurDoc = pContext->GetReaderDocument();
+  CJS_Array aDocs(pRuntime->GetIsolate());
+  if (CPDFSDK_Document* pDoc = pApp->GetSDKDocument()) {
+    CJS_Document* pJSDocument = NULL;
+    if (pDoc == pCurDoc) {
+      v8::Local<v8::Object> pObj = JS_GetThisObj(pRuntime->GetIsolate());
+      if (JS_GetObjDefnID(pObj) ==
+          JS_GetObjDefnID(pRuntime->GetIsolate(), L"Document"))
+        pJSDocument =
+            (CJS_Document*)JS_GetPrivate(pRuntime->GetIsolate(), pObj);
+    } else {
+      v8::Local<v8::Object> pObj = JS_NewFxDynamicObj(
+          pRuntime->GetIsolate(), pContext,
+          JS_GetObjDefnID(pRuntime->GetIsolate(), L"Document"));
+      pJSDocument = (CJS_Document*)JS_GetPrivate(pRuntime->GetIsolate(), pObj);
+      ASSERT(pJSDocument != NULL);
+    }
+    aDocs.SetElement(0, CJS_Value(pRuntime->GetIsolate(), pJSDocument));
+  }
+  if (aDocs.GetLength() > 0)
+    vp << aDocs;
+  else
+    vp.SetNull();
 
-       m_aTimer.RemoveAll();
+  return TRUE;
 }
 
-FX_BOOL app::activeDocs(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-    if (!vp.IsGetting())
-        return FALSE;
+FX_BOOL app::calculate(IFXJS_Context* cc,
+                       CJS_PropValue& vp,
+                       CFX_WideString& sError) {
+  if (vp.IsSetting()) {
+    bool bVP;
+    vp >> bVP;
+    m_bCalculate = (FX_BOOL)bVP;
 
-    CJS_Context* pContext = (CJS_Context *)cc;
+    CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
     CPDFDoc_Environment* pApp = pContext->GetReaderApp();
     CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
-    CPDFSDK_Document* pCurDoc = pContext->GetReaderDocument();
     CJS_Array aDocs(pRuntime->GetIsolate());
     if (CPDFSDK_Document* pDoc = pApp->GetSDKDocument())
+      pDoc->GetInterForm()->EnableCalculate((FX_BOOL)m_bCalculate);
+  } else {
+    vp << (bool)m_bCalculate;
+  }
+  return TRUE;
+}
+
+FX_BOOL app::formsVersion(IFXJS_Context* cc,
+                          CJS_PropValue& vp,
+                          CFX_WideString& sError) {
+  if (vp.IsGetting()) {
+    vp << JS_NUM_FORMSVERSION;
+    return TRUE;
+  }
+
+  return FALSE;
+}
+
+FX_BOOL app::viewerType(IFXJS_Context* cc,
+                        CJS_PropValue& vp,
+                        CFX_WideString& sError) {
+  if (vp.IsGetting()) {
+    vp << JS_STR_VIEWERTYPE;
+    return TRUE;
+  }
+
+  return FALSE;
+}
+
+FX_BOOL app::viewerVariation(IFXJS_Context* cc,
+                             CJS_PropValue& vp,
+                             CFX_WideString& sError) {
+  if (vp.IsGetting()) {
+    vp << JS_STR_VIEWERVARIATION;
+    return TRUE;
+  }
+
+  return FALSE;
+}
+
+FX_BOOL app::viewerVersion(IFXJS_Context* cc,
+                           CJS_PropValue& vp,
+                           CFX_WideString& sError) {
+  if (vp.IsGetting()) {
+    vp << JS_NUM_VIEWERVERSION;
+    return TRUE;
+  }
+
+  return FALSE;
+}
+
+FX_BOOL app::platform(IFXJS_Context* cc,
+                      CJS_PropValue& vp,
+                      CFX_WideString& sError) {
+  if (vp.IsGetting()) {
+    vp << JS_STR_PLATFORM;
+    return TRUE;
+  }
+
+  return FALSE;
+}
+
+FX_BOOL app::language(IFXJS_Context* cc,
+                      CJS_PropValue& vp,
+                      CFX_WideString& sError) {
+  if (vp.IsGetting()) {
+    vp << JS_STR_LANGUANGE;
+    return TRUE;
+  }
+
+  return FALSE;
+}
+
+// creates a new fdf object that contains no data
+// comment: need reader support
+// note:
+// CFDF_Document * CPDFDoc_Environment::NewFDF();
+FX_BOOL app::newFDF(IFXJS_Context* cc,
+                    const CJS_Parameters& params,
+                    CJS_Value& vRet,
+                    CFX_WideString& sError) {
+  return TRUE;
+}
+// opens a specified pdf document and returns its document object
+// comment:need reader support
+// note: as defined in js reference, the proto of this function's fourth
+// parmeters, how old an fdf document while do not show it.
+// CFDF_Document * CPDFDoc_Environment::OpenFDF(string strPath,bool bUserConv);
+
+FX_BOOL app::openFDF(IFXJS_Context* cc,
+                     const CJS_Parameters& params,
+                     CJS_Value& vRet,
+                     CFX_WideString& sError) {
+  return TRUE;
+}
+
+FX_BOOL app::alert(IFXJS_Context* cc,
+                   const CJS_Parameters& params,
+                   CJS_Value& vRet,
+                   CFX_WideString& sError) {
+  int iSize = params.size();
+  if (iSize < 1)
+    return FALSE;
+
+  CFX_WideString swMsg = L"";
+  CFX_WideString swTitle = L"";
+  int iIcon = 0;
+  int iType = 0;
+
+  v8::Isolate* isolate = GetIsolate(cc);
+
+  if (iSize == 1) {
+    if (params[0].GetType() == VT_object) {
+      v8::Local<v8::Object> pObj = params[0].ToV8Object();
+      {
+        v8::Local<v8::Value> pValue =
+            JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cMsg");
+        swMsg = CJS_Value(isolate, pValue, VT_unknown).ToCFXWideString();
+
+        pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cTitle");
+        swTitle = CJS_Value(isolate, pValue, VT_unknown).ToCFXWideString();
+
+        pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"nIcon");
+        iIcon = CJS_Value(isolate, pValue, VT_unknown).ToInt();
+
+        pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"nType");
+        iType = CJS_Value(isolate, pValue, VT_unknown).ToInt();
+      }
+
+      if (swMsg == L"") {
+        CJS_Array carray(isolate);
+        if (params[0].ConvertToArray(carray)) {
+          int iLength = carray.GetLength();
+          CJS_Value* pValue = new CJS_Value(isolate);
+          for (int i = 0; i < iLength; ++i) {
+            carray.GetElement(i, *pValue);
+            swMsg += (*pValue).ToCFXWideString();
+            if (i < iLength - 1)
+              swMsg += L",  ";
+          }
+
+          delete pValue;
+        }
+      }
+
+      if (swTitle == L"")
+        swTitle = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSALERT);
+    } else if (params[0].GetType() == VT_boolean) {
+      FX_BOOL bGet = params[0].ToBool();
+      if (bGet)
+        swMsg = L"true";
+      else
+        swMsg = L"false";
+
+      swTitle = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSALERT);
+    } else {
+      swMsg = params[0].ToCFXWideString();
+      swTitle = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSALERT);
+    }
+  } else {
+    if (params[0].GetType() == VT_boolean) {
+      FX_BOOL bGet = params[0].ToBool();
+      if (bGet)
+        swMsg = L"true";
+      else
+        swMsg = L"false";
+    } else {
+      swMsg = params[0].ToCFXWideString();
+    }
+    swTitle = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSALERT);
+
+    for (int i = 1; i < iSize; i++) {
+      if (i == 1)
+        iIcon = params[i].ToInt();
+      if (i == 2)
+        iType = params[i].ToInt();
+      if (i == 3)
+        swTitle = params[i].ToCFXWideString();
+    }
+  }
+
+  CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
+  ASSERT(pContext != NULL);
+  CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
+  ASSERT(pRuntime != NULL);
+  pRuntime->BeginBlock();
+  vRet = MsgBox(pRuntime->GetReaderApp(), JSGetPageView(cc), swMsg.c_str(),
+                swTitle.c_str(), iType, iIcon);
+  pRuntime->EndBlock();
+
+  return TRUE;
+}
+
+FX_BOOL app::beep(IFXJS_Context* cc,
+                  const CJS_Parameters& params,
+                  CJS_Value& vRet,
+                  CFX_WideString& sError) {
+  if (params.size() == 1) {
+    CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
+    CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
+    CPDFDoc_Environment* pEnv = pRuntime->GetReaderApp();
+    pEnv->JS_appBeep(params[0].ToInt());
+    return TRUE;
+  }
+
+  sError = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSPARAMERROR);
+  return FALSE;
+}
+
+FX_BOOL app::findComponent(IFXJS_Context* cc,
+                           const CJS_Parameters& params,
+                           CJS_Value& vRet,
+                           CFX_WideString& sError) {
+  return TRUE;
+}
+
+FX_BOOL app::popUpMenuEx(IFXJS_Context* cc,
+                         const CJS_Parameters& params,
+                         CJS_Value& vRet,
+                         CFX_WideString& sError) {
+  return FALSE;
+}
+
+FX_BOOL app::fs(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError) {
+  return FALSE;
+}
+
+FX_BOOL app::setInterval(IFXJS_Context* cc,
+                         const CJS_Parameters& params,
+                         CJS_Value& vRet,
+                         CFX_WideString& sError) {
+  CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
+  if (params.size() > 2 || params.size() == 0) {
+    sError = JSGetStringFromID(pContext, IDS_STRING_JSPARAMERROR);
+    return FALSE;
+  }
+
+  CFX_WideString script = params.size() > 0 ? params[0].ToCFXWideString() : L"";
+  if (script.IsEmpty()) {
+    sError = JSGetStringFromID(pContext, IDS_STRING_JSAFNUMBER_KEYSTROKE);
+    return TRUE;
+  }
+
+  CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
+  FX_DWORD dwInterval = params.size() > 1 ? params[1].ToInt() : 1000;
+
+  CPDFDoc_Environment* pApp = pRuntime->GetReaderApp();
+  ASSERT(pApp);
+  CJS_Timer* pTimer = new CJS_Timer(this, pApp);
+  m_aTimer.Add(pTimer);
+
+  pTimer->SetType(0);
+  pTimer->SetRuntime(pRuntime);
+  pTimer->SetJScript(script);
+  pTimer->SetTimeOut(0);
+  //   pTimer->SetStartTime(GetTickCount());
+  pTimer->SetJSTimer(dwInterval);
+
+  v8::Local<v8::Object> pRetObj =
+      JS_NewFxDynamicObj(pRuntime->GetIsolate(), pContext,
+                         JS_GetObjDefnID(pRuntime->GetIsolate(), L"TimerObj"));
+
+  CJS_TimerObj* pJS_TimerObj =
+      (CJS_TimerObj*)JS_GetPrivate(pRuntime->GetIsolate(), pRetObj);
+  ASSERT(pJS_TimerObj != NULL);
+
+  TimerObj* pTimerObj = (TimerObj*)pJS_TimerObj->GetEmbedObject();
+  ASSERT(pTimerObj != NULL);
+
+  pTimerObj->SetTimer(pTimer);
+
+  vRet = pRetObj;
+
+  return TRUE;
+}
+
+FX_BOOL app::setTimeOut(IFXJS_Context* cc,
+                        const CJS_Parameters& params,
+                        CJS_Value& vRet,
+                        CFX_WideString& sError) {
+  if (params.size() > 2 || params.size() == 0) {
+    sError = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSPARAMERROR);
+    return FALSE;
+  }
+
+  CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
+  ASSERT(pContext != NULL);
+  CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
+  ASSERT(pRuntime != NULL);
+
+  CFX_WideString script = params.size() > 0 ? params[0].ToCFXWideString() : L"";
+  if (script.IsEmpty()) {
+    sError =
+        JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSAFNUMBER_KEYSTROKE);
+    return TRUE;
+  }
+
+  FX_DWORD dwTimeOut = params.size() > 1 ? params[1].ToInt() : 1000;
+
+  CPDFDoc_Environment* pApp = pRuntime->GetReaderApp();
+  ASSERT(pApp);
+
+  CJS_Timer* pTimer = new CJS_Timer(this, pApp);
+  m_aTimer.Add(pTimer);
+
+  pTimer->SetType(1);
+  pTimer->SetRuntime(pRuntime);
+  pTimer->SetJScript(script);
+  pTimer->SetTimeOut(dwTimeOut);
+  pTimer->SetJSTimer(dwTimeOut);
+
+  v8::Local<v8::Object> pRetObj =
+      JS_NewFxDynamicObj(pRuntime->GetIsolate(), pContext,
+                         JS_GetObjDefnID(pRuntime->GetIsolate(), L"TimerObj"));
+
+  CJS_TimerObj* pJS_TimerObj =
+      (CJS_TimerObj*)JS_GetPrivate(pRuntime->GetIsolate(), pRetObj);
+  ASSERT(pJS_TimerObj != NULL);
+
+  TimerObj* pTimerObj = (TimerObj*)pJS_TimerObj->GetEmbedObject();
+  ASSERT(pTimerObj != NULL);
+
+  pTimerObj->SetTimer(pTimer);
+
+  vRet = pRetObj;
+
+  return TRUE;
+}
+
+FX_BOOL app::clearTimeOut(IFXJS_Context* cc,
+                          const CJS_Parameters& params,
+                          CJS_Value& vRet,
+                          CFX_WideString& sError) {
+  CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
+  ASSERT(pContext != NULL);
+  CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
+  ASSERT(pRuntime != NULL);
+
+  if (params.size() != 1) {
+    sError = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSPARAMERROR);
+    return FALSE;
+  }
+
+  if (params[0].GetType() == VT_fxobject) {
+    v8::Local<v8::Object> pObj = params[0].ToV8Object();
     {
-        CJS_Document* pJSDocument = NULL;
-        if (pDoc == pCurDoc)
-        {
-            JSFXObject pObj = JS_GetThisObj(*pRuntime);
-            if (JS_GetObjDefnID(pObj) == JS_GetObjDefnID(*pRuntime, L"Document"))
-                pJSDocument = (CJS_Document*)JS_GetPrivate(pRuntime->GetIsolate(),pObj);
+      if (JS_GetObjDefnID(pObj) ==
+          JS_GetObjDefnID(pRuntime->GetIsolate(), L"TimerObj")) {
+        if (CJS_Object* pJSObj = params[0].ToCJSObject()) {
+          if (TimerObj* pTimerObj = (TimerObj*)pJSObj->GetEmbedObject()) {
+            if (CJS_Timer* pTimer = pTimerObj->GetTimer()) {
+              pTimer->KillJSTimer();
+
+              for (int i = 0, sz = m_aTimer.GetSize(); i < sz; i++) {
+                if (m_aTimer[i] == pTimer) {
+                  m_aTimer.RemoveAt(i);
+                  break;
+                }
+              }
+
+              delete pTimer;
+              pTimerObj->SetTimer(NULL);
+            }
+          }
         }
-        else
-        {
-            JSFXObject pObj = JS_NewFxDynamicObj(*pRuntime, pContext, JS_GetObjDefnID(*pRuntime,L"Document"));
-            pJSDocument = (CJS_Document*)JS_GetPrivate(pRuntime->GetIsolate(),pObj);
-            ASSERT(pJSDocument != NULL);
+      }
+    }
+  }
+
+  return TRUE;
+}
+
+FX_BOOL app::clearInterval(IFXJS_Context* cc,
+                           const CJS_Parameters& params,
+                           CJS_Value& vRet,
+                           CFX_WideString& sError) {
+  CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
+  ASSERT(pContext != NULL);
+  CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
+  ASSERT(pRuntime != NULL);
+
+  if (params.size() != 1) {
+    sError = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSPARAMERROR);
+    return FALSE;
+  }
+
+  if (params[0].GetType() == VT_fxobject) {
+    v8::Local<v8::Object> pObj = params[0].ToV8Object();
+    {
+      if (JS_GetObjDefnID(pObj) ==
+          JS_GetObjDefnID(pRuntime->GetIsolate(), L"TimerObj")) {
+        if (CJS_Object* pJSObj = params[0].ToCJSObject()) {
+          if (TimerObj* pTimerObj = (TimerObj*)pJSObj->GetEmbedObject()) {
+            if (CJS_Timer* pTimer = pTimerObj->GetTimer()) {
+              pTimer->KillJSTimer();
+
+              for (int i = 0, sz = m_aTimer.GetSize(); i < sz; i++) {
+                if (m_aTimer[i] == pTimer) {
+                  m_aTimer.RemoveAt(i);
+                  break;
+                }
+              }
+
+              delete pTimer;
+              pTimerObj->SetTimer(NULL);
+            }
+          }
         }
-        aDocs.SetElement(0,CJS_Value(pRuntime->GetIsolate(),pJSDocument));
+      }
     }
-    if (aDocs.GetLength() > 0)
-        vp << aDocs;
-    else
-        vp.SetNull();
+  }
 
-    return TRUE;
+  return TRUE;
+}
+
+FX_BOOL app::execMenuItem(IFXJS_Context* cc,
+                          const CJS_Parameters& params,
+                          CJS_Value& vRet,
+                          CFX_WideString& sError) {
+  return FALSE;
+}
+
+void app::TimerProc(CJS_Timer* pTimer) {
+  ASSERT(pTimer != NULL);
+
+  switch (pTimer->GetType()) {
+    case 0:  // interval
+      RunJsScript(pTimer->GetRuntime(), pTimer->GetJScript());
+      break;
+    case 1:
+      if (pTimer->GetTimeOut() > 0) {
+        RunJsScript(pTimer->GetRuntime(), pTimer->GetJScript());
+        pTimer->KillJSTimer();
+      }
+      break;
+  }
 }
 
-FX_BOOL app::calculate(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-       if (vp.IsSetting())
-       {
-               bool bVP;
-               vp >> bVP;
-               m_bCalculate = (FX_BOOL)bVP;
+void app::RunJsScript(CJS_Runtime* pRuntime, const CFX_WideString& wsScript) {
+  ASSERT(pRuntime != NULL);
 
-               CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
-               CPDFDoc_Environment* pApp = pContext->GetReaderApp();
-               CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
-               CJS_Array aDocs(pRuntime->GetIsolate());
-               if (CPDFSDK_Document* pDoc = pApp->GetSDKDocument())
-                       pDoc->GetInterForm()->EnableCalculate((FX_BOOL)m_bCalculate);
-       }
-       else
-       {
-               vp << (bool)m_bCalculate;
-       }
-       return TRUE;
+  if (!pRuntime->IsBlocking()) {
+    IFXJS_Context* pContext = pRuntime->NewContext();
+    ASSERT(pContext != NULL);
+    pContext->OnExternal_Exec();
+    CFX_WideString wtInfo;
+    pContext->RunScript(wsScript, wtInfo);
+    pRuntime->ReleaseContext(pContext);
+  }
 }
-
-FX_BOOL app::formsVersion(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-       if (vp.IsGetting())
-       {
-               vp << JS_NUM_FORMSVERSION;
-               return TRUE;
-       }
-
-       return FALSE;
-}
-
-FX_BOOL app::viewerType(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-       if (vp.IsGetting())
-       {
-               vp << L"unknown";
-               return TRUE;
-       }
-
-       return FALSE;
-}
-
-FX_BOOL app::viewerVariation(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-       if (vp.IsGetting())
-       {
-               vp << JS_STR_VIEWERVARIATION;
-               return TRUE;
-       }
-
-       return FALSE;
-}
-
-FX_BOOL app::viewerVersion(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-       if (vp.IsGetting())
-       {
-               vp << JS_STR_VIEWERVERSION;
-               return TRUE;
-       }
-
-       return FALSE;
-}
-
-FX_BOOL app::platform(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-       if (vp.IsGetting())
-       {
-               vp << JS_STR_PLATFORM;
-               return TRUE;
-       }
-
-       return FALSE;
-}
-
-FX_BOOL app::language(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-       if (vp.IsGetting())
-       {
-               vp << JS_STR_LANGUANGE;
-               return TRUE;
-       }
-
-       return FALSE;
-}
-
-//creates a new fdf object that contains no data
-//comment: need reader support
-//note:
-//CFDF_Document * CPDFDoc_Environment::NewFDF();
-FX_BOOL app::newFDF(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       return TRUE;
-}
-//opens a specified pdf document and returns its document object
-//comment:need reader support
-//note: as defined in js reference, the proto of this function's fourth parmeters, how old an fdf document while do not show it.
-//CFDF_Document * CPDFDoc_Environment::OpenFDF(string strPath,bool bUserConv);
-
-FX_BOOL app::openFDF(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       return TRUE;
-}
-
-FX_BOOL app::alert(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       int iSize = params.size();
-       if (iSize < 1)
-               return FALSE;
-
-       CFX_WideString swMsg = L"";
-       CFX_WideString swTitle = L"";
-       int iIcon = 0;
-       int iType = 0;
-
-       v8::Isolate* isolate = GetIsolate(cc);
-
-       if (iSize == 1)
-       {
-               if (params[0].GetType() == VT_object)
-               {
-                       JSObject pObj = params[0].ToV8Object();
-                       {
-                               v8::Local<v8::Value> pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cMsg");
-                               swMsg = CJS_Value(isolate, pValue, VT_unknown).ToCFXWideString();
-
-                               pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cTitle");
-                               swTitle = CJS_Value(isolate, pValue, VT_unknown).ToCFXWideString();
-
-                               pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"nIcon");
-                               iIcon = CJS_Value(isolate, pValue, VT_unknown).ToInt();
-
-                               pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"nType");
-                               iType = CJS_Value(isolate, pValue, VT_unknown).ToInt();
-                       }
-
-                       if (swMsg == L"")
-                       {
-                               CJS_Array carray(isolate);
-                               if (params[0].ConvertToArray(carray))
-                               {
-                                       int iLenth = carray.GetLength();
-                                       CJS_Value* pValue = new CJS_Value(isolate);
-//                                     if (iLenth == 1)
-//                                             pValue = new CJS_Value(isolate);
-//                                     else if (iLenth > 1)
-//                                             pValue = new CJS_Value[iLenth];
-
-                                       for(int i = 0; i < iLenth; i++)
-                                       {
-                                               carray.GetElement(i, *pValue);
-                                               swMsg += (*pValue).ToCFXWideString();
-                                               if (i < iLenth - 1)
-                                                       swMsg += L",  ";
-                                       }
-
-                                        delete pValue;
-                               }
-                       }
-
-                       if (swTitle == L"")
-                               swTitle = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSALERT);
-               }
-               else if (params[0].GetType() == VT_boolean)
-               {
-                       FX_BOOL bGet = params[0].ToBool();
-                       if (bGet)
-                               swMsg = L"true";
-                       else
-                               swMsg = L"false";
-
-                       swTitle = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSALERT);
-               }
-               else
-               {
-                       swMsg = params[0].ToCFXWideString();
-                       swTitle = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSALERT);
-               }
-       }
-       else
-       {
-               if (params[0].GetType() == VT_boolean)
-               {
-                       FX_BOOL bGet = params[0].ToBool();
-                       if (bGet)
-                               swMsg = L"true";
-                       else
-                               swMsg = L"false";
-               }
-               else
-               {
-                       swMsg = params[0].ToCFXWideString();
-               }
-               swTitle = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSALERT);
-
-               for(int i = 1;i<iSize;i++)
-               {
-                       if (i == 1)
-                               iIcon = params[i].ToInt();
-                       if (i == 2)
-                               iType = params[i].ToInt();
-                       if (i == 3)
-                               swTitle = params[i].ToCFXWideString();
-               }
-       }
-
-
-       CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
-       ASSERT(pContext != NULL);
-       CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
-       ASSERT(pRuntime != NULL);
-       pRuntime->BeginBlock();
-       vRet = MsgBox(pRuntime->GetReaderApp(), JSGetPageView(cc), swMsg.c_str(), swTitle.c_str(), iType, iIcon);
-       pRuntime->EndBlock();
-
-       return TRUE;
-}
-
-
-FX_BOOL app::beep(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       if (params.size() == 1)
-       {
-               CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
-               CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
-               CPDFDoc_Environment * pEnv = pRuntime->GetReaderApp();
-               pEnv->JS_appBeep(params[0].ToInt());
-               return TRUE;
-       }
-
-       sError = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSPARAMERROR);
-       return FALSE;
-}
-
-FX_BOOL app::findComponent(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       return TRUE;
-}
-
-FX_BOOL app::popUpMenuEx(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       return FALSE;
-}
-
-FX_BOOL app::fs(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-       return FALSE;
-}
-
-FX_BOOL app::setInterval(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
-       if (params.size() > 2 || params.size() == 0)
-       {
-               sError = JSGetStringFromID(pContext, IDS_STRING_JSPARAMERROR);
-               return FALSE;
-       }
-
-       CFX_WideString script = params.size() > 0 ?  params[0].ToCFXWideString() : L"";
-       if (script.IsEmpty())
-       {
-               sError = JSGetStringFromID(pContext, IDS_STRING_JSAFNUMBER_KEYSTROKE);
-               return TRUE;
-       }
-
-       CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
-       FX_DWORD dwInterval = params.size() > 1 ? params[1].ToInt() : 1000;
-
-       CPDFDoc_Environment* pApp = pRuntime->GetReaderApp();
-       ASSERT(pApp);
-       CJS_Timer* pTimer = new CJS_Timer(this, pApp);
-       m_aTimer.Add(pTimer);
-
-       pTimer->SetType(0);
-       pTimer->SetRuntime(pRuntime);
-       pTimer->SetJScript(script);
-       pTimer->SetTimeOut(0);
-//     pTimer->SetStartTime(GetTickCount());
-       pTimer->SetJSTimer(dwInterval);
-
-       JSFXObject pRetObj = JS_NewFxDynamicObj(*pRuntime, pContext, JS_GetObjDefnID(*pRuntime, L"TimerObj"));
-
-       CJS_TimerObj* pJS_TimerObj = (CJS_TimerObj*)JS_GetPrivate(pRuntime->GetIsolate(),pRetObj);
-       ASSERT(pJS_TimerObj != NULL);
-
-       TimerObj* pTimerObj = (TimerObj*)pJS_TimerObj->GetEmbedObject();
-       ASSERT(pTimerObj != NULL);
-
-       pTimerObj->SetTimer(pTimer);
-
-       vRet = pRetObj;
-
-       return TRUE;
-}
-
-FX_BOOL app::setTimeOut(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       if (params.size() > 2 || params.size() == 0)
-       {
-               sError = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSPARAMERROR);
-               return FALSE;
-       }
-
-       CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
-       ASSERT(pContext != NULL);
-       CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
-       ASSERT(pRuntime != NULL);
-
-       CFX_WideString script = params.size() > 0 ? params[0].ToCFXWideString() : L"";
-       if (script.IsEmpty())
-       {
-               sError = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSAFNUMBER_KEYSTROKE);
-               return TRUE;
-       }
-
-       FX_DWORD dwTimeOut = params.size() > 1 ? params[1].ToInt() : 1000;
-
-       CPDFDoc_Environment* pApp = pRuntime->GetReaderApp();
-       ASSERT(pApp);
-
-       CJS_Timer* pTimer = new CJS_Timer(this, pApp);
-       m_aTimer.Add(pTimer);
-
-       pTimer->SetType(1);
-       pTimer->SetRuntime(pRuntime);
-       pTimer->SetJScript(script);
-       pTimer->SetTimeOut(dwTimeOut);
-       pTimer->SetJSTimer(dwTimeOut);
-
-       JSFXObject pRetObj = JS_NewFxDynamicObj(*pRuntime, pContext, JS_GetObjDefnID(*pRuntime, L"TimerObj"));
-
-       CJS_TimerObj* pJS_TimerObj = (CJS_TimerObj*)JS_GetPrivate(pRuntime->GetIsolate(),pRetObj);
-       ASSERT(pJS_TimerObj != NULL);
-
-       TimerObj* pTimerObj = (TimerObj*)pJS_TimerObj->GetEmbedObject();
-       ASSERT(pTimerObj != NULL);
-
-       pTimerObj->SetTimer(pTimer);
-
-       vRet = pRetObj;
-
-       return TRUE;
-}
-
-FX_BOOL app::clearTimeOut(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
-       ASSERT(pContext != NULL);
-       CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
-       ASSERT(pRuntime != NULL);
-
-       if (params.size() != 1)
-       {
-               sError = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSPARAMERROR);
-               return FALSE;
-       }
-
-       if (params[0].GetType() == VT_fxobject)
-       {
-               JSFXObject pObj = params[0].ToV8Object();
-               {
-                       if (JS_GetObjDefnID(pObj) == JS_GetObjDefnID(*pRuntime, L"TimerObj"))
-                       {
-                               if (CJS_Object* pJSObj = params[0].ToCJSObject())
-                               {
-                                       if (TimerObj* pTimerObj = (TimerObj*)pJSObj->GetEmbedObject())
-                                       {
-                                               if (CJS_Timer* pTimer = pTimerObj->GetTimer())
-                                               {
-                                                       pTimer->KillJSTimer();
-
-                                                       for (int i=0,sz=m_aTimer.GetSize(); i<sz; i++)
-                                                       {
-                                                               if (m_aTimer[i] == pTimer)
-                                                               {
-                                                                       m_aTimer.RemoveAt(i);
-                                                                       break;
-                                                               }
-                                                       }
-
-                                                       delete pTimer;
-                                                       pTimerObj->SetTimer(NULL);
-                                               }
-                                       }
-                               }
-                       }
-               }
-       }
-
-       return TRUE;
-}
-
-FX_BOOL app::clearInterval(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
-       ASSERT(pContext != NULL);
-       CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
-       ASSERT(pRuntime != NULL);
-
-       if (params.size() != 1)
-       {
-               sError = JSGetStringFromID((CJS_Context*)cc, IDS_STRING_JSPARAMERROR);
-               return FALSE;
-       }
-
-       if (params[0].GetType() == VT_fxobject)
-       {
-               JSFXObject pObj = params[0].ToV8Object();
-               {
-                       if (JS_GetObjDefnID(pObj) == JS_GetObjDefnID(*pRuntime, L"TimerObj"))
-                       {
-                               if (CJS_Object* pJSObj = params[0].ToCJSObject())
-                               {
-                                       if (TimerObj* pTimerObj = (TimerObj*)pJSObj->GetEmbedObject())
-                                       {
-                                               if (CJS_Timer* pTimer = pTimerObj->GetTimer())
-                                               {
-                                                       pTimer->KillJSTimer();
-
-                                                       for (int i=0,sz=m_aTimer.GetSize(); i<sz; i++)
-                                                       {
-                                                               if (m_aTimer[i] == pTimer)
-                                                               {
-                                                                       m_aTimer.RemoveAt(i);
-                                                                       break;
-                                                               }
-                                                       }
-
-                                                       delete pTimer;
-                                                       pTimerObj->SetTimer(NULL);
-                                               }
-                                       }
-                               }
-                       }
-               }
-       }
-
-       return TRUE;
-}
-
-FX_BOOL app::execMenuItem(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       return FALSE;
-}
-
-void app::TimerProc(CJS_Timer* pTimer)
-{
-       ASSERT(pTimer != NULL);
-
-       switch (pTimer->GetType())
-       {
-       case 0: //interval
-               RunJsScript(pTimer->GetRuntime(), pTimer->GetJScript());
-               break;
-       case 1:
-               if (pTimer->GetTimeOut() > 0)
-               {
-                       RunJsScript(pTimer->GetRuntime(), pTimer->GetJScript());
-                       pTimer->KillJSTimer();
-               }
-               break;
-       }
-
-}
-
-void app::RunJsScript(CJS_Runtime* pRuntime,const CFX_WideString& wsScript)
-{
-       ASSERT(pRuntime != NULL);
-
-       if (!pRuntime->IsBlocking())
-       {
-               IFXJS_Context* pContext = pRuntime->NewContext();
-               ASSERT(pContext != NULL);
-               pContext->OnExternal_Exec();
-               CFX_WideString wtInfo;
-               pContext->RunScript(wsScript,wtInfo);
-               pRuntime->ReleaseContext(pContext);
-       }
-}
-
-FX_BOOL app::goBack(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
+
+FX_BOOL app::goBack(IFXJS_Context* cc,
+                    const CJS_Parameters& params,
+                    CJS_Value& vRet,
+                    CFX_WideString& sError) {
   // Not supported.
   return TRUE;
 }
 
-FX_BOOL app::goForward(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
+FX_BOOL app::goForward(IFXJS_Context* cc,
+                       const CJS_Parameters& params,
+                       CJS_Value& vRet,
+                       CFX_WideString& sError) {
   // Not supported.
   return TRUE;
 }
 
-FX_BOOL app::mailMsg(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
-       v8::Isolate* isolate = GetIsolate(cc);
+FX_BOOL app::mailMsg(IFXJS_Context* cc,
+                     const CJS_Parameters& params,
+                     CJS_Value& vRet,
+                     CFX_WideString& sError) {
+  CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
+  v8::Isolate* isolate = GetIsolate(cc);
 
-       FX_BOOL bUI = TRUE;
-       CFX_WideString cTo = L"";
-       CFX_WideString cCc = L"";
-       CFX_WideString cBcc = L"";
-       CFX_WideString cSubject = L"";
-       CFX_WideString cMsg = L"";
+  FX_BOOL bUI = TRUE;
+  CFX_WideString cTo = L"";
+  CFX_WideString cCc = L"";
+  CFX_WideString cBcc = L"";
+  CFX_WideString cSubject = L"";
+  CFX_WideString cMsg = L"";
 
-       if (params.size() < 1)
-               return FALSE;
+  if (params.size() < 1)
+    return FALSE;
 
-       if (params[0].GetType() == VT_object)
-       {
-               JSObject pObj = params[0].ToV8Object();
+  if (params[0].GetType() == VT_object) {
+    v8::Local<v8::Object> pObj = params[0].ToV8Object();
 
-               v8::Local<v8::Value> pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"bUI");
-               bUI = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToBool();
+    v8::Local<v8::Value> pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"bUI");
+    bUI = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToBool();
 
-               pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cTo");
-               cTo = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
+    pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cTo");
+    cTo = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
 
-               pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cCc");
-               cCc = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
+    pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cCc");
+    cCc = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
 
-               pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cBcc");
-               cBcc = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
+    pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cBcc");
+    cBcc = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
 
-               pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cSubject");
-               cSubject = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
+    pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cSubject");
+    cSubject =
+        CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
 
-               pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cMsg");
-               cMsg = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
-       } else {
-               if (params.size() < 2)
-                       return FALSE;
+    pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cMsg");
+    cMsg = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
+  } else {
+    if (params.size() < 2)
+      return FALSE;
 
-               bUI = params[0].ToBool();
-               cTo = params[1].ToCFXWideString();
+    bUI = params[0].ToBool();
+    cTo = params[1].ToCFXWideString();
 
-               if (params.size() >= 3)
-                       cCc = params[2].ToCFXWideString();
-               if (params.size() >= 4)
-                       cBcc = params[3].ToCFXWideString();
-               if (params.size() >= 5)
-                       cSubject = params[4].ToCFXWideString();
-               if (params.size() >= 6)
-                       cMsg = params[5].ToCFXWideString();
-       }
+    if (params.size() >= 3)
+      cCc = params[2].ToCFXWideString();
+    if (params.size() >= 4)
+      cBcc = params[3].ToCFXWideString();
+    if (params.size() >= 5)
+      cSubject = params[4].ToCFXWideString();
+    if (params.size() >= 6)
+      cMsg = params[5].ToCFXWideString();
+  }
 
-       CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
-       ASSERT(pRuntime != NULL);
+  CJS_Runtime* pRuntime = pContext->GetJSRuntime();
+  ASSERT(pRuntime != NULL);
 
-       CPDFDoc_Environment* pApp = pContext->GetReaderApp();
-       ASSERT(pApp != NULL);
+  CPDFDoc_Environment* pApp = pContext->GetReaderApp();
+  ASSERT(pApp != NULL);
 
-       pRuntime->BeginBlock();
-       pApp->JS_docmailForm(NULL, 0, bUI, cTo.c_str(), cSubject.c_str(), cCc.c_str(), cBcc.c_str(), cMsg.c_str());
-       pRuntime->EndBlock();
+  pRuntime->BeginBlock();
+  pApp->JS_docmailForm(NULL, 0, bUI, cTo.c_str(), cSubject.c_str(), cCc.c_str(),
+                       cBcc.c_str(), cMsg.c_str());
+  pRuntime->EndBlock();
 
-       return FALSE;
+  return FALSE;
 }
 
-FX_BOOL app::launchURL(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
+FX_BOOL app::launchURL(IFXJS_Context* cc,
+                       const CJS_Parameters& params,
+                       CJS_Value& vRet,
+                       CFX_WideString& sError) {
   // Unsafe, not supported.
   return TRUE;
 }
 
-FX_BOOL app::runtimeHighlight(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-       if (vp.IsSetting())
-       {
-               vp>>m_bRuntimeHighLight;
-       }
-       else
-       {
-               vp<<m_bRuntimeHighLight;
-       }
+FX_BOOL app::runtimeHighlight(IFXJS_Context* cc,
+                              CJS_PropValue& vp,
+                              CFX_WideString& sError) {
+  if (vp.IsSetting()) {
+    vp >> m_bRuntimeHighLight;
+  } else {
+    vp << m_bRuntimeHighLight;
+  }
 
-       return TRUE;
+  return TRUE;
 }
 
-FX_BOOL app::fullscreen(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-       return FALSE;
+FX_BOOL app::fullscreen(IFXJS_Context* cc,
+                        CJS_PropValue& vp,
+                        CFX_WideString& sError) {
+  return FALSE;
 }
 
-FX_BOOL app::popUpMenu(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       return FALSE;
+FX_BOOL app::popUpMenu(IFXJS_Context* cc,
+                       const CJS_Parameters& params,
+                       CJS_Value& vRet,
+                       CFX_WideString& sError) {
+  return FALSE;
 }
 
-
-FX_BOOL app::browseForDoc(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
+FX_BOOL app::browseForDoc(IFXJS_Context* cc,
+                          const CJS_Parameters& params,
+                          CJS_Value& vRet,
+                          CFX_WideString& sError) {
   // Unsafe, not supported.
   return TRUE;
 }
 
-CFX_WideString app::SysPathToPDFPath(const CFX_WideString& sOldPath)
-{
-       CFX_WideString sRet = L"/";
-
-       for (int i=0,sz=sOldPath.GetLength(); i<sz; i++)
-       {
-               wchar_t c = sOldPath.GetAt(i);
-               if (c == L':')
-               {
-               }
-               else
-               {
-                       if (c == L'\\')
-                       {
-                               sRet += L"/";
-                       }
-                       else
-                       {
-                               sRet += c;
-                       }
-               }
-       }
-
-       return sRet;
-}
-
-FX_BOOL app::newDoc(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       return FALSE;
-}
-
-FX_BOOL app::openDoc(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       return FALSE;
-}
-
-FX_BOOL app::response(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       CFX_WideString swQuestion = L"";
-       CFX_WideString swLabel = L"";
-       CFX_WideString swTitle = L"PDF";
-       CFX_WideString swDefault = L"";
-       bool bPassWord = false;
-
-       v8::Isolate* isolate = GetIsolate(cc);
-
-       int iLength = params.size();
-       if (iLength > 0 && params[0].GetType() == VT_object)
-       {
-               JSObject pObj = params[0].ToV8Object();
-               v8::Local<v8::Value> pValue = JS_GetObjectElement(isolate,pObj,L"cQuestion");
-               swQuestion = CJS_Value(isolate,pValue,GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
-
-               pValue = JS_GetObjectElement(isolate,pObj,L"cTitle");
-               swTitle = CJS_Value(isolate,pValue,GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
-
-               pValue = JS_GetObjectElement(isolate,pObj,L"cDefault");
-               swDefault = CJS_Value(isolate,pValue,GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
-
-               pValue = JS_GetObjectElement(isolate,pObj,L"cLabel");
-               swLabel = CJS_Value(isolate,pValue,GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
-
-               pValue = JS_GetObjectElement(isolate,pObj,L"bPassword");
-               bPassWord = CJS_Value(isolate,pValue,GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToBool();
-       }
-       else
-       {
-               switch(iLength)
-               {
-               case 5:
-                       swLabel = params[4].ToCFXWideString();
-                       // FALLTHROUGH
-               case 4:
-                       bPassWord = params[3].ToBool();
-                       // FALLTHROUGH
-               case 3:
-                       swDefault = params[2].ToCFXWideString();
-                       // FALLTHROUGH
-               case 2:
-                       swTitle = params[1].ToCFXWideString();
-                       // FALLTHROUGH
-               case 1:
-                       swQuestion = params[0].ToCFXWideString();
-                       // FALLTHROUGH
-               default:
-                       break;
-               }
-       }
-
-       CJS_Context* pContext = (CJS_Context *)cc;
-       ASSERT(pContext != NULL);
-
-       CPDFDoc_Environment* pApp = pContext->GetReaderApp();
-       ASSERT(pApp != NULL);
-
-    const int MAX_INPUT_BYTES = 2048;
-    nonstd::unique_ptr<char[]> pBuff(new char[MAX_INPUT_BYTES + 2]);
-    memset(pBuff.get(), 0, MAX_INPUT_BYTES + 2);
-    int nLengthBytes = pApp->JS_appResponse(swQuestion.c_str(),
-                                            swTitle.c_str(),
-                                            swDefault.c_str(),
-                                            swLabel.c_str(),
-                                            bPassWord,
-                                            pBuff.get(),
-                                            MAX_INPUT_BYTES);
-    if (nLengthBytes <= 0) {
-        vRet.SetNull();
-        return FALSE;
-    }
-    nLengthBytes = std::min(nLengthBytes, MAX_INPUT_BYTES);
+CFX_WideString app::SysPathToPDFPath(const CFX_WideString& sOldPath) {
+  CFX_WideString sRet = L"/";
 
-    CFX_WideString ret_string =
-        CFX_WideString::FromUTF16LE((unsigned short*)pBuff.get(),
-                                    nLengthBytes / sizeof(unsigned short));
-    vRet = ret_string.c_str();
-    return TRUE;
+  for (int i = 0, sz = sOldPath.GetLength(); i < sz; i++) {
+    wchar_t c = sOldPath.GetAt(i);
+    if (c == L':') {
+    } else {
+      if (c == L'\\') {
+        sRet += L"/";
+      } else {
+        sRet += c;
+      }
+    }
+  }
+
+  return sRet;
+}
+
+FX_BOOL app::newDoc(IFXJS_Context* cc,
+                    const CJS_Parameters& params,
+                    CJS_Value& vRet,
+                    CFX_WideString& sError) {
+  return FALSE;
+}
+
+FX_BOOL app::openDoc(IFXJS_Context* cc,
+                     const CJS_Parameters& params,
+                     CJS_Value& vRet,
+                     CFX_WideString& sError) {
+  return FALSE;
+}
+
+FX_BOOL app::response(IFXJS_Context* cc,
+                      const CJS_Parameters& params,
+                      CJS_Value& vRet,
+                      CFX_WideString& sError) {
+  CFX_WideString swQuestion = L"";
+  CFX_WideString swLabel = L"";
+  CFX_WideString swTitle = L"PDF";
+  CFX_WideString swDefault = L"";
+  bool bPassWord = false;
+
+  v8::Isolate* isolate = GetIsolate(cc);
+
+  int iLength = params.size();
+  if (iLength > 0 && params[0].GetType() == VT_object) {
+    v8::Local<v8::Object> pObj = params[0].ToV8Object();
+    v8::Local<v8::Value> pValue =
+        JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cQuestion");
+    swQuestion =
+        CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
+
+    pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cTitle");
+    swTitle =
+        CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
+
+    pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cDefault");
+    swDefault =
+        CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
+
+    pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"cLabel");
+    swLabel =
+        CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToCFXWideString();
+
+    pValue = JS_GetObjectElement(isolate, pObj, L"bPassword");
+    bPassWord = CJS_Value(isolate, pValue, GET_VALUE_TYPE(pValue)).ToBool();
+  } else {
+    switch (iLength) {
+      case 5:
+        swLabel = params[4].ToCFXWideString();
+      // FALLTHROUGH
+      case 4:
+        bPassWord = params[3].ToBool();
+      // FALLTHROUGH
+      case 3:
+        swDefault = params[2].ToCFXWideString();
+      // FALLTHROUGH
+      case 2:
+        swTitle = params[1].ToCFXWideString();
+      // FALLTHROUGH
+      case 1:
+        swQuestion = params[0].ToCFXWideString();
+      // FALLTHROUGH
+      default:
+        break;
+    }
+  }
+
+  CJS_Context* pContext = (CJS_Context*)cc;
+  ASSERT(pContext != NULL);
+
+  CPDFDoc_Environment* pApp = pContext->GetReaderApp();
+  ASSERT(pApp != NULL);
+
+  const int MAX_INPUT_BYTES = 2048;
+  nonstd::unique_ptr<char[]> pBuff(new char[MAX_INPUT_BYTES + 2]);
+  memset(pBuff.get(), 0, MAX_INPUT_BYTES + 2);
+  int nLengthBytes = pApp->JS_appResponse(
+      swQuestion.c_str(), swTitle.c_str(), swDefault.c_str(), swLabel.c_str(),
+      bPassWord, pBuff.get(), MAX_INPUT_BYTES);
+  if (nLengthBytes <= 0) {
+    vRet.SetNull();
+    return FALSE;
+  }
+  nLengthBytes = std::min(nLengthBytes, MAX_INPUT_BYTES);
+
+  CFX_WideString ret_string = CFX_WideString::FromUTF16LE(
+      (unsigned short*)pBuff.get(), nLengthBytes / sizeof(unsigned short));
+  vRet = ret_string.c_str();
+  return TRUE;
 }
 
-FX_BOOL app::media(IFXJS_Context* cc, CJS_PropValue& vp, CFX_WideString& sError)
-{
-       return FALSE;
+FX_BOOL app::media(IFXJS_Context* cc,
+                   CJS_PropValue& vp,
+                   CFX_WideString& sError) {
+  return FALSE;
 }
 
-FX_BOOL app::execDialog(IFXJS_Context* cc, const CJS_Parameters& params, CJS_Value& vRet, CFX_WideString& sError)
-{
-       return TRUE;
+FX_BOOL app::execDialog(IFXJS_Context* cc,
+                        const CJS_Parameters& params,
+                        CJS_Value& vRet,
+                        CFX_WideString& sError) {
+  return TRUE;
 }