Fix the typo of "Resources" keyword
[pdfium.git] / .gitattributes
1 * text=auto